Press

Ny teknologi utvikles og testes på SUS

24 Apr 2013

Regionalt Akuttmedisinsk Kompetansesenter (RAKOS) er med i EU-prosjektet BRIDGE – som den eneste helseinstitusjonen. BRIDGE sitt mål er å øke sikkerheten ved katastrofer og større ulykker ved å utvikle gode løsninger til bruk ute på et skadested. RAKOS, og dermed også Helse Stavanger, er altså partner i det ambisiøse 4-årige EU-prosjektet - som har en økonomisk ramme på 140 millioner kroner.


40-50 prosjektmedarbeidere fra blant annet England, Sverige, Østerrike, Nederland, Tyskland og Sveits er samlet til et møte på St Svithun Hotell ved SUS denne uken. Her monterer og tester de utstyret sitt sammen med lokale representanter fra nødetatene, blant annet flere fra Helse Stavanger.

 

Read the full article here

 

 


Helse Stavanger HF / Aktuelt / Nyheter (Norway)

Upcoming Events

Read about BRIDGE and other events in the field of disaster management We will keep you informed about the workshops, conferences, exhibitions, and exercises that might be of interest to you.
Learn more

Recent Deliverables

D06.1 - Design Pattern Library - is ready for browsing! Please visit the BRIDGE Design Pattern Library and submit new patterns at http://pattern-library.sec-bridge.eu/.
Learn more

Recent Publications

International Cooperation in Crisis Management – A European Perspective Large scale crises can influence many countries simultaneously as they may occur in or involve multinational regions.
Learn more