Katastrofjuridik

Peter Wahlgren, Stockholm University

 

Det mesta har en juridisk sida. Allt är inte etablerat som juridiska discipliner men nya ämnen tillkommer. Något som alltmer framträder som ett specifikt område är katastrofjuridik, eller mer precist, juridiken kring hur katastrofer bör hanteras.

Katastrofer är händelser som orsakar betydande skada, förlust av liv eller allvarlig miljöförstöring. Orsaker kan vara tekniska haverier (Mexikanska golfen 2010), naturfenomen (Haiti 2010), epidemier (HIV), medvetna attacker (Norge 2011) eller smygande långsiktig påverkan (miljögifter). Effekterna kan förvärras då en initial händelse startar en kedjereaktion (Japan 2011). ...

 

Read more

 

Dagens Juridik (Sweden)

10 August 2011

Back to Publications

 

 

Upcoming Events

Read about BRIDGE and other events in the field of disaster management We will keep you informed about the workshops, conferences, exhibitions, and exercises that might be of interest to you.
Learn more

Recent Deliverables

D06.1 - Design Pattern Library - is ready for browsing! Please visit the BRIDGE Design Pattern Library and submit new patterns at http://pattern-library.sec-bridge.eu/.
Learn more

Recent Publications

International Cooperation in Crisis Management – A European Perspective Large scale crises can influence many countries simultaneously as they may occur in or involve multinational regions.
Learn more